Information 2021

2021-02-09

 

 

 

Var uppmärksamma! Ta gärna en kvällsrunda på området.

Se till att kör- och gånggrindar är stängda/låsta. Håll koll på våra staket/stugor meddela/agera om något ser konstigt ut.

Försäljning  Ta i god tid kontakt med styrelsen för info. Viktigt att man gör detta innan man hittat en köpare. Nya köpare skall vara skrivna i Helsingborgs kommun. Personbevis och utdrag från Polisregister när ni ansöker om arrendeavtal.

Uthyrning av stuga Förbjudet utan tillstånd från Styrelsen'

Stuga Förbjudet att bo i stugan efter 31/10 vid tillfälliga övernattningar kontakta Styrelsen

Licensierade jägare  Skjuter skadedjur på området.

Vatten/toaletter/sopstation  Vatten och toalett finns under vintern att tillgå i klubbhuset. Toaletterna och sopstationen och vattnet öppnas för säsongen V 13 om vädret tillåter det

Grönavfalls-container   Finns på området V 13

Grönavfallskärl från Renhab Kan bokas av styrelsen med tömning varannan vecka under perioden V. 10 – 50  pris 950:- per säsong. Intresserad? Hör av er till Mark tel. 0706-343312 för mer information/bokning

Bensinredskap   Är endast  tillåtet på området  1/10--30/4.

Uthyrning av Klubbstuga  Kontakta L-O stuga 109. Tel. 0708-105444

Hyra av Släp  Kontakta Richard stuga 60. Tel 0760-220829

Beskärning  

Byggnation  kontakta byggansvarig Richard Silferkrok 0760-220829

Grindnycklar  Kontakta styrelsen.

Adress/telefonlista  Finns i klubbhuset.

Inbrott/Skadegörelse  Anmäl alltid till Polisen ( www.polisen.se ) Telefon 11414

  

Styrelsen