Övernattningar 1/11-30/3

Observera!

Stugan för inte användas som fast bostad eller utnyttnas för kommersiel verksamhet.

Kolonist får inte vara folkbokförd på Arrendestället.

Stuga på kolonilott får överhuvutaget inte användas för övernattning under perioden

1 november - 30 mars.

Enstaka övernattningar kan eventuellt tillåtas under perioden

efter godkännande av föreningen i syfte att förhindra inbrott och skadgörelse inom

koloniområdet.

Helsingborgs Stad/ Styrelsen