Förtroendevalda

Förtroendevalda Stenbockens Sommarby 2021

 

Styrelse

Ordförande Christer Jeppsson 0732-315350
V. Ordförande Richard Silferkrok 076-0220829
Kassör Mats Jönsson 0708-780665
Sekreterare Mats Andersson 0703-460880
Ledamot  Mark Baerentsen 0706-343312
Suppleant  Camilla Grapendal  0725-210313
Suppleant  Britt-Marie Sjödahl 070-8223803

Revisorer

Lars Olof Olsson

Bengt Nilsson

Valberedning

Annica Hellgren

Anne Eriksson

Lars Olof Olsson

stenbockensommarby@gmail.com