Om föreningen

Föreningen höll sitt första konstituerande styrelsemöte 22 januari 1967 och vid första ordinarie medlemsmöte 26 februari fick föreningen namnet ”Nya Koloniföreningen Stenbocken”.

Medlemmarna (124 st) kom i huvudsak från områden som naggades i kanten eller helt lades ner pga miljonprogrammets byggnationer. Det var bl a från ”gamla” Stenbocken, Fredriksdal (Farmen K), Åragatan (Käftaåra) och Närlunda. I allt 105 medlemmar från gamla områden.

Medlemmarna anlade själva området. Staket, gångar, parkeringsplatser och vatten ordnades. Det beräknandes att kosta ca 80 000 kr. Föreningen tog ett banklån på 60 000 kr med kommunen som borgensman. Ett kommunalt bidrag på 25 000 lyckades man också skaffa. Varje medlem bidrog med 300 kr till anläggningskostnaderna. Stugor byggdes nya eller flyttades från äldre områden. Kolonilotterna fördelades genom lottning. Inflyttning på området startade under våren 1967.

Den nya klubbstugan stod färdig 1969 och 1971 byggdes det sk Nedre Toaletthuset som gjorde livet lättare för dem som bodde i den delen av området.

År 1969 tyckte man att tiden var mogen att byta namn på föreningen och den fick sitt nuvarande namn ”Stenbockens Sommarby”.

Klicka på  Karta i listen till vänster kan du se var i Helsingborg vi finns. Klubbstugan ligger med infart från Dückersgatan. Vårt område sträcker sig längs järnvägen upp i höjd med "Hundkyrkogården".