Bygglov

Nya Regler för att ansöka om bygglov 2020

Kontakta styrelsen byggansvarig först Richard Silferkrok

                 

1.Kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen

   Fyll i blanketter och ritningar som behövs.

2.Kontakta styrelsen och lämna bygglovsansökan till styrelsen

   Styrelsen återkommer om det blir godkännt eller avslag

3. Invänta bygglov och startbesked och visa upp för styrelsen.

    Stadsbyggnadsförvaltningens handläggning ca 1-1.5 månader.

4, Ansök om slutbesked visa upp för styrelsen

5. Bygglovskostnader, ca priser

    Bygglov stuga upp till 40-50 kvm 11100:-

    Bygglov stuga upp till 40 kvm 3300:-

    Tillbyggnad 3100:-

    Växthus och förråd lusthus 1600:-

    Tillbyggnad skärmtak  2800:-

6. Avgift för obligatorisk kungörelse tillkommer

    Ca 300:-